Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
24.02.2012 09.03.2012 17:00:00 16.03.2012 17:00:00 Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно  120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

120-021 Документация

Отговор на поставен въпрос 

Затворена
24.02.2012 16.03.2012 17:00:00 26.03.2012 17:00:00 Доставка на технологично оборудване за междусистемна връзка Русе-Гюргево Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Отваряне на ценови оферти

120-011 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен въпрос 4

Отговор на поставен въпрос 5

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1187

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1205

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1214

Затворена
23.02.2012 07.03.2012 00:00:00 07.03.2012 17:00:00 Доставка на автомат за аварийно затваряне на кран  120-016 Покана

120-016 Покана

Затворена