Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.03.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Доставка на помпи  120-033 Публична покана

120-033 Публична покана

Затворена
30.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти   120-027 Публична покана

120-027 Публична покана

Затворена
29.03.2012 11.04.2012 00:00:00 11.04.2012 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД  110-119 Публична покана

110-119 Публична покана

Затворена
29.03.2012 10.04.2012 00:00:00 10.04.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване  120-007 Публична покана

120-007 Публична покана

Затворена
26.03.2012 06.04.2012 00:00:00 06.04.2012 17:00:00 Сервизно извънгаранционно обслужване и поддръжка на Информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от ГПС на “БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, обучение на специалисти на Възложителя и о 120-015 Публична покана

120-015 Публична покана

Затворена
26.03.2012 12.04.2012 00:00:00 12.04.2012 17:00:00 Доставка на автомати за аварийно затваряне на кран  120-028  Документация

120-028  Документация

Затворена
19.03.2012 30.03.2012 17:00:00 30.03.2012 17:00:00 Изработване на Оценка за съответствие на инвестиционния проект, упражняване на Строителен надзор, съставяне на Технически паспорт и упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве за строеж: “Междусистемна 120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

120-026  Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 10.11.2014 г.

Плащане по Договор № 1077, публикувано на 15.01.2015 г.

Затворена