Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.04.2012 10.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-055 Публична пакана

120-055 Публична пакана

Затворена
26.04.2012 11.05.2012 00:00:00 11.05.2012 17:00:00 Доставка на летни автомобилни гуми  120-048 Публична покана

120-048 Публична покана

Затворена
25.04.2012 23.05.2012 00:00:00 23.05.2012 17:00:00 Ремонт на желязо-решетъчни стълбове на електропроводи захранващи Компресорни станции, в т. ч.:                        І-ва обособена позиция: Ремонт на фундаментите на желязо-решетъчните стълбове на електропрово 120-047 Публична покана

120-047 Публична покана

Затворена
24.04.2012 15.05.2012 17:00:00 22.05.2012 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане и резервни части за тях Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-032 Документация

Затворена
12.04.2012 03.05.2012 00:00:00 10.05.2012 17:00:00 Доставка на ремонтни ръкави  Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-045 Документация

Затворена
12.04.2012 27.04.2012 00:00:00 27.04.2012 17:00:00 Доставка на изолационни материали  120-049 Публична покана

120-049 Публична покана

Затворена
04.04.2012 19.04.2012 00:00:00 19.04.2012 17:00:00 Доставка на GSM апарати  120-035 Публична покана

120-035 Публична покана

Затворена
03.04.2012 17.04.2012 00:00:00 17.04.2012 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия 120-040 Публична покана

120-040 Публична покана

Затворена