Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2012 08.06.2012 00:00:00 08.06.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-077 Публична покана

120-077 Публична покана

Затворена
23.05.2012 25.06.2012 00:00:00 05.07.2012 17:00:00 Изграждане на територията на Р. България на наземната част от обект: Газопровод Русе – Гюргево (Междусистемна газова връзка България - Румъния)  Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Отваряне на ценови оферти

120-034 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Отговор на поставен въпрос 3

Отговор на поставен нъпрос 4

Плащане по Договор №1154, публикувано на 30.10.2014г.

Плащане по Договор №1154, публикувано на 04.03.2014г.

Затворена
23.05.2012 18.06.2012 00:00:00 18.06.2012 17:00:00 КС Кардам 2 – изграждане на собствен водоизточник за технически нужди   120-017 Публична покана

120-017 Публична покана

Затворена
23.05.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Проектиране и изграждане на паркинг към Ремонтна база - Ботевград на „Булгартрансгаз” ЕАД  120-015 Публична покана

120-015 Публична покана

Затворена
23.05.2012 04.06.2012 00:00:00 04.06.2012 17:00:00 Доставка на филтриращи елементи за маслен филтър  120-075 Публична покана

120-075 Публична покана

Затворена
17.05.2012 01.06.2012 00:00:00 01.06.2012 17:00:00 Доставка на система за дистанционно управление на комуникационни съоръжения в НУП, ГИС, АГРС 120-061 Публична покана

120-061 Публична покана

Затворена
16.05.2012 30.05.2012 00:00:00 30.05.2012 17:00:00 Доставка на мотокар 120-076 Публична покана

120-076 Публична покана

Затворена
16.05.2012 28.05.2012 00:00:00 28.05.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 120-069 Публична покана

120-069 Публична покана

Затворена
16.05.2012 12.06.2012 00:00:00 12.06.2012 17:00:00 Компресорна станция “Странджа” – проектиране и изграждане на пясъчно-чакълен филтър 120-058 Публична покана

120-058 Публична покана

Затворена
14.05.2012 28.05.2012 00:00:00 07.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и ремонт на компресор за природен газ RV080/01F от ГТКА № 4 на КС “Странджа” Удължаване на срока

120-037 Документация

Удължаване на срока

120-037 Документация

Затворена
08.05.2012 21.05.2012 00:00:00 21.05.2012 17:00:00 Доставка на муфи 120-052 Публична покана

120-052 Публична покана

Затворена
07.05.2012 18.05.2012 00:00:00 18.05.2012 17:00:00 Доставка на оборудване за почистване на площадки от трева и храсти  120-063 Публична покана

120-063 Публична покана

Затворена
07.05.2012 17.05.2012 00:00:00 17.05.2012 17:00:00 Доставка на инструменти 120-030 Публична покана

120-030 Публична покана

Затворена