Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
27.06.2012 09.07.2012 00:00:00 09.07.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми  120-099 Публична покана

120-099 Публична покана

Затворена
26.06.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 ПГХ "Чирен" - реконструкция на складове за леснозапалими течности и привеждането им в съответствие с изискванията за Данъчен склад 120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

120-051 Публична покана

Плащане по Договор №1179, публикувано на 23.03.2015г.

Затворена
25.06.2012 03.07.2012 00:00:00 03.07.2012 00:00:00 Поддръжка на Check Point продукти  БТГ-24-00-1769 - Покана

БТГ-24-00-1769 - Покана

Затворена
25.06.2012 06.07.2012 00:00:00 06.07.2012 17:00:00 Доставка на периферна техника  120-094 Публична покана

120-094 Публична покана

Затворена
19.06.2012 10.07.2012 00:00:00 10.07.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-059 Публична покана

120-059 Публична покана

Затворена
14.06.2012 06.07.2012 17:00:00 13.07.2012 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при преходи през р.Струма              І-ва обособена позиция: Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прех Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Отваряне на ценови оферти

120-044 Документация

Отговор на поставен въпрос

Отговор на поставен въпрос 2

Плащане по Договор № 1493, публикувано на 15.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1175, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за изпълнен договор № 1175/28.09.2012 г., публикувана на 08.12.2016 г.

Затворена
11.06.2012 25.06.2012 00:00:00 25.06.2012 17:00:00 Доставка на метанол (метилов алкохол) 120-080 Публична покана

120-080 Публична покана

Затворена
11.06.2012 22.06.2012 00:00:00 22.06.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори  120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

120-086 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Затворена
08.06.2012 20.06.2012 00:00:00 20.06.2012 17:00:00 Доставка на подемна платформа  120-078 Публична покана

120-078 Публична покана

Затворена
06.06.2012 27.06.2012 00:00:00 27.06.2012 17:00:00 Боядисване на заграждения на линейни кранови възли, очистни съоръжения и станции за катодна защита към СИЕР „Вълчи дол” и на въздушни преходи по Магистрален и Транзитен газопроводи и газопроводно отклонение към ЮИЕР „С 120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

120-050 Публична покана

Плащане на задържани 5% по дог.1181 публикувано на 28.12.2015 г.

Плащане на задържани 5% по дог.1182 публикувано на 28.12.2015 г.

Затворена
04.06.2012 15.06.2012 00:00:00 15.06.2012 17:00:00 Доставка на разходомери за природен газ  120-070 Публична покана

120-070 Публична покана

Затворена
01.06.2012 06.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Проучване и проектиране на подобект “Газопровод Лозенец-Недялско” от обект “Транзитен газопровод №2 за Турция”  120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

120-041 Документация

Отговор на поставен въпрос

Уведомление

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 23.03.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 01.06.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 28.08.2015г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 17.12.2015 г.

Плащане по Договор № 1275, публикувано на 29.12.2015 г.

Обявление за приключен договор №1275, публикувано на 08.08.2018 г.

Затворена