Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.07.2012 10.08.2012 00:00:00 10.08.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-114 Публична покана

120-114 Публична покана

Затворена
30.07.2012 09.08.2012 00:00:00 09.08.2012 17:00:00 Извършване на безразрушителен контрол на заваръчни съединения и дефекти в тръби  120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

120-105 Публична покана

Отговори на въпроси

Затворена
25.07.2012 04.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Застраховане имуществото и служителите на “Булгартрансгаз” ЕАД  Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Отваряне на ценови оферти

110-127 - Документация

Отговори на въпроси 1

Отговори на въпроси 2

Отговори на въпроси 3

Отговори на въпроси 4

Отговори на въпроси 5

Затворена
24.07.2012 24.08.2012 00:00:00 03.09.2012 17:00:00 Комплексна доставка, шеф-монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване за ГИС „Русе-изток”  Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Отваряне на ценови оферти

120-087 Документация

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договор № 1282/23

Затворена
20.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)  Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-079 Документация

Затворена
18.07.2012 06.08.2012 00:00:00 13.08.2012 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници  120-056 Документация

120-056 Документация

Затворена
11.07.2012 23.07.2012 00:00:00 23.07.2012 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на  маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент  120-111 Публична покана

120-111 Публична покана

Затворена
05.07.2012 16.07.2012 00:00:00 16.07.2012 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД  120-101 Публична покана

120-101 Публична покана

Затворена