Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.08.2012 17.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 Доставка на триетиленгликол (ТЕГ)  Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-084 Документация

Затворена
31.08.2012 14.09.2012 00:00:00 14.09.2012 17:00:00 Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД  120-142 Публична покана

120-142 Публична покана

Затворена
30.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 17:00:00 АГРС „Самоков” - Реконструкция  120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

120-038 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1309 публикувано на 13.05.2015 год.

Затворена
29.08.2012 19.09.2012 17:00:00 26.09.2012 17:00:00 Изработка и доставка на сглобени единици и детайли за стопъл фитинг Ду 500 Ру 5,4 МРа за обекти:                                        - Пускова камера Ду500 на ГО ВН за гр. Русе                     - Корекция на трас Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-123 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
28.08.2012 10.09.2012 00:00:00 10.09.2012 17:00:00 Независима оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване и други дълготрайни материални активи (ДМА).  120-127 Публична покана

120-127 Публична покана

Затворена
24.08.2012 24.09.2012 17:00:00 04.10.2012 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропусквателния режим на обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти 2

120-073 Документация

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 13.11.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 10.12.2014 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 08.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 30.01.2015 г.

Плащане по договор № 1604 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договор № 1605 - публикувано на 20.02.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.03.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 20.04.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 29.05.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.06.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.07.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 24.08.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.09.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.10.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 30.11.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 21.12.2015 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 25.01.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 22.02.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 28.03.2016 г.

Плащане по договори № 1604 и 1605 - публикувано на 18.04.2016 г.

Обявление за приключен договор № 1604 от 28.04.2014 г.

Обявление за изменение на договор № 1605 от 28.04.2014 г., пубикувано на 20.03.2017 г.

Допълнително споразумение № 1 към договор №1605/28.04.2014 г., публикувано на 20.03.2017 г.

Обявление за приключен договор № 1605 от 28.04.2014 г.

Затворена
24.08.2012 11.09.2012 00:00:00 11.09.2012 17:00:00 Изпълнение на строителни работи за "Новоизградена газоизмервателна станция (ГИС) - Ястребово"  120-128 Публична покана

120-128 Публична покана

Затворена
23.08.2012 07.09.2012 00:00:00 17.09.2012 17:00:00 Ремонт на газотурбинни двигатели (ГТД) модел НК-14 СТ със заводски № 35125339901007 и НК-12 СТ със заводски № 90202СТ056  Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Удължаване на срока

120-046 Документация

Решение за прекратяване

Затворена
22.08.2012 10.09.2012 17:00:00 10.09.2012 17:00:00 Упражняване на консултантска дейност, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията за строежи към системата за пренос на природен газ 120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

120-091 Публична покана

Плащане 01 по дог.№1220/16.11.2012 г. публикувано на 08.02.2016 г.

Затворена
20.08.2012 24.09.2012 00:00:00 24.09.2012 00:00:00 ПГХ Чирен- подмяна тръби на закрит цикъл на ГМК  Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-060 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
20.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 120-130 Публична покана

120-130 Публична покана

Затворена
13.08.2012 23.08.2012 00:00:00 23.08.2012 17:00:00 Рехабилитация на магистралния газопровод в участъка от ОС "Беглеж" до ОС "Нови Искър"  120-110 Публична покана

120-110 Публична покана

Затворена
07.08.2012 21.08.2012 00:00:00 21.08.2012 17:00:00 Доставка на затварящ механизъм за пускова камера  120-093 Публична покана

120-093 Публична покана

Затворена
06.08.2012 17.08.2012 00:00:00 17.08.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-074 Публична покана

120-074 Публична покана

Затворена
03.08.2012 20.08.2012 17:00:00 27.08.2012 17:00:00 Доставка на преобразуватели на налягане  Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

120-054 Документация

Отговори на въпроси

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение, публ. на 23.12.2014 г.

Затворена
01.08.2012 31.08.2012 00:00:00 31.08.2012 17:00:00 Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ 70П  120-042 Публична покана

120-042 Публична покана

Затворена