Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.09.2012 12.10.2012 00:00:00 12.10.2012 17:00:00 Изграждане на укрепително съоръжение на Магистрален газопровод-юг при прехода му през р.Лесновска  120-135 Публична покана

120-135 Публична покана

Затворена
26.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 Математическо моделиране на разпространението в атмосферата на вредни вещества CO и NOx, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове изпускани в атмосферата при работата на газотурбинните компресорни агрегати (ГТКА) на Покана

Покана

Затворена
24.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Измервателен възел при кран АП1 на КС „Ихтиман”  120-140 Публична покана

120-140 Публична покана

Затворена
24.09.2012 16.10.2012 17:00:00 26.10.2012 17:00:00 Основно обновяване на канализационната система на ПГХ“Чирен  Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Отваряне на ценови оферти

120-064 Документация

Решение за промяна

Затворена
21.09.2012 09.10.2012 00:00:00 09.10.2012 17:00:00 Ремонт на покрив над машинна зала на компресорен цех в СИЕР Вълчи дол  120-097 Публична покана

120-097 Публична покана

Затворена
19.09.2012 02.10.2012 00:00:00 02.10.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-146 Публична покана

120-146 Публична покана

Затворена
19.09.2012 27.09.2012 00:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на азот 120-150 Публична покана

120-150 Публична покана

Затворена
18.09.2012 03.10.2012 00:00:00 03.10.2012 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение  120-120 Публична покана

120-120 Публична покана

Затворена
17.09.2012 05.10.2012 00:00:00 05.10.2012 17:00:00 Укрепване на ГО „Русе” в землището на с. Каран Върбовка, община Две Могили 120-106 Публична покана

120-106 Публична покана

Затворена
17.09.2012 27.09.2012 17:00:00 27.09.2012 17:00:00 Доставка на генератори  120-121 Публична покана

120-121 Публична покана

Затворена
17.09.2012 20.09.2012 00:00:00 20.09.2012 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла)  Покана

Покана

Затворена
03.09.2012 26.09.2012 00:00:00 26.09.2012 17:00:00 Текущ ремонт на силови трансформатори Тр1 и Тр2 в ОРУ 110 kV на КС “Полски Сеновец 120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

120-145 Публична покана

Информация за извършено плащане по Договор № 1316/05.03.2013 г., публикувана на 06.03.2015 г.

Затворена