Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.11.2013 10.12.2013 17:00:00 17.12.2013 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети за пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-169 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Информация за приключването на договор 1660/22.04.2014г., публикувана на 22.06.2016г.

Затворена
12.11.2013 05.12.2013 17:00:00 15.01.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск 130-186 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършено плащане и приключване на договора, публикувана на 22.12.2014 г.

Затворена
04.11.2013 21.11.2013 17:00:00 28.11.2013 17:00:00 Доставка на устройства за събиране на данни 130-134 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Инфор. за дат. и основан. за освобож. на гаранцията за изпълнение на договора, публ. на 26.08.2015 г

Затворена
04.11.2013 20.04.2024 16:30:22 08.11.2013 11:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: "Възстановяване на земното покритие над транзитен газопровод за Гърция при пресичане на р. Струма при ПК 1203, с. Тополница 130-162 Плащане по Договор № 1583, публикувано на 15.01.2015 г.

Затворена
01.11.2013 22.11.2013 17:00:00 29.11.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност на КС “Полски Сеновец” Обособена позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализиран 130-157 Документация

Отваряне на ценови оферти

Блокирана