Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.02.2013 08.03.2013 17:00:00 15.03.2013 17:00:00 Доставка на стоманени тръби Отваряне на ценови оферти

130-041 Документация

Затворена
28.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и интегриране на модули за наблюдение на оптични влакна  Отваряне на ценови оферти

120-036 Документация

Затворена
22.02.2013 15.03.2013 17:00:00 22.03.2013 17:00:00 Разработване и въвеждане на входно-изходна тарифна система на мрежите за пренос и за транзитен пренос на природен газ, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД. Разработване на тарифна структура за дейността съхранение на п Отваряне на ценови оферти

130-029 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение по договор № 1397 от 03.06.2013г., публ. на 01.12.2014г.

Затворена
22.02.2013 18.03.2013 17:00:00 25.03.2013 17:00:00 Доставка на течен технически азот  Отваряне на ценови оферти

130-034 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
20.02.2013 20.04.2024 15:56:16 27.02.2013 17:00:00 Упражняване на авторски надзор на обект "Междусистемна газова връзка България-Румъния", подобекти "ГИС Русе-изток" и "Преносен газопровод от ГИС Русе-изток до преход през р. Дунав" 130-018 Плащане по Договор № 1319, публикувано на 15.01.2015 г.

Информация за приключване на договор публикувана на 11.12.2015 г.

Затворена
19.02.2013 12.03.2013 17:00:00 19.03.2013 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми Отваряне ценови оферти

130-017 Документация

Инф. за върната гаранция за изпълнение на д-ра, публ. на 27.11.2015г.

Затворена
05.02.2013 08.03.2013 00:00:00 18.03.2013 17:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”. Удължаване на срока

120-139 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на Въпрос 3.1

Отговор на въпрос 4

Отговор на въпрос 5

Отговор на въпрос 6

Блокирана
04.02.2013 21.02.2013 17:00:00 28.02.2013 17:00:00 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конпресор за въздух и системи за управление Отваряне на ценови оферти

130-004 Документация

Отговор на въпрос

Затворена