Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.04.2013 20.05.2013 17:00:00 27.05.2013 17:00:00 Осигуряване на регламентиран достъп до плажна ивица, обезпечена с плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр.Варна  130-096 Документация

Затворена