Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.05.2013 21.06.2013 17:00:00 28.06.2013 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД Отваряне на ценови оферти

130-040 Документация

Затворена
22.05.2013 31.05.2013 17:00:00 07.06.2013 17:00:00 Теренно археологично проучване – издирване на археологични обекти по трасето и в границите на сервитутната зона на обект „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр.Козлодуй и гр.Оряхово” Отваряне на ценови оферти

130-067 Документация

Затворена