Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.06.2013 22.07.2013 00:00:00 01.08.2013 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция на участъци от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, разпределена в три обособени позиции 120-057 Документация

Отговор на въпрос

Блокирана
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през р.Струма на ПК 990+00 (при с. Вълково)  Отваряне на ценови оферти

130-105 Документация

Приложение-проектни части

Приложение-Схеми

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

130-105 Документация

Приложение-проектни части

Приложение-Схеми

Отговор на въпрос

Затворена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Доставка на термосвиваеми ленти (маншети) за покриване на шевове за заварени тръбни съединения Отваряне на ценови оферти

130-110 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-110 Документация

Затворена
21.06.2013 12.07.2013 17:00:00 19.07.2013 17:00:00 Извършване на газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност Обособена позиция № 1 - Газифициране на тече Отваряне на ценови оферти

130-113 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-113 Документация

Затворена
21.06.2013 08.07.2013 17:00:00 15.07.2013 17:00:00 Доставка на експлоатационни пакери и преходници Отваряне на ценови оферти

130-039 Документация

Отваряне на ценови оферти

130-039 Документация

Затворена
17.06.2013 22.07.2013 00:00:00 29.07.2013 17:00:00 Ремонт на дефектирал основен модул на центробежен компресор RV080/01F и супервизия при монтаж и пуск Удължаване на срока

130-008 Документация

Приключена
06.06.2013 28.06.2013 17:00:00 04.07.2013 17:00:00 Доставка, конфигуриране и инсталация на хардуер и софтуер за обновяване на телефонна централа Отваряне на ценови оферти

120-190 Документация

Затворена