Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
19.07.2013 09.08.2013 17:00:00 19.08.2013 17:00:00 Ремонт на газотурбинен двигател (ГТД) ДТ 70П, със заводски №ДОП 705002 от КС “Кардам”  130-126 Документация

Отваряне на ценови оферти

Информация за извършено плащане по договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 18.03.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 27.04.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1720/22.07.2014 г., публ. на 27.04.2015 г.

Затворена
19.07.2013 19.08.2013 17:00:00 29.08.2013 17:00:00 Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-097 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.11.2014 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.01.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.03.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.03.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 14.05.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.07.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.07.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 18.09.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 18.09.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 20.11.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 20.11.2015 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 19.01.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1584/01.02.2014 г., публ. на 26.02.2016 г.

Инф. за изв. периодични плащания по договор 1590/04.02.2014 г., публ. на 26.02.2016 г.

Инф. за изпълнението на договор № 1584/01.02.2014 г., публ. на 29.02.2016 г.

Инф. за изпълнението на договор № 1590/04.02.2014 г., публ. на 29.02.2016 г.

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на договор 1584/01.02.2014г., пуб.на 11.03.2016

Инф. за датата и осн. за връщане на гаранция за изп. на договор 1590/04.02.2014г., пуб.на 11.03.2016

Частично блокирана
02.07.2013 29.07.2013 17:00:00 05.08.2013 17:00:00 Изграждане на очистни съоръжения на Газопроводно Отклонение за Русе Подобект 1: Очистно съоръжение – пуск на ГО за Русе Подобект 2: Очистно съоръжение – прием на ГО за Русе Отваряне на ценови оферти

130-037 Документация

Допълнителни разяснения

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Плащане 01 по дог.1556 публикувано на 30.10.2014

Плащане 02 по дог.1556 публикувано на 19.12.2014

Плащане 03 по дог.1556 публикувано на 15.01.2015

Плащане 04 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 05 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 06 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 07 по дог.1556 публикувано на 02.02.2015

Плащане 01 по дог.1241 публикувано на 06.02.2015

Окончателно плащане 08 по дог.1556 за подобект: Пускова камера, публикувано на 25.03.2015

Окончателно плащане 09 по дог.1556 за подобект: Приемна камера, публикувано на 25.03.2015

Затворена
02.07.2013 08.07.2013 17:00:00 17.07.2013 17:00:00 Неотложни ремонтни дейности на транзитен газопровод в участъка от КС Странджа до граница с Р. Турция 130-131 Документация

Затворена