Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
13.01.2014 03.02.2014 17:00:00 10.02.2014 17:00:00 Обслужване и поддръжка на информационната система WPS 32 за събиране, архив и визуализация на технологична информация от газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-193 Документация

Отваряне на ценови оферти

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 14.11.2014г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 01.12.2014г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 06.01.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 02.02.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 04.03.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 02.04.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 15.05.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 22.06.2015 г.

Инф. за възстановяване на част от гаранцията за изпълнение на договора, публ. на 22.06.2015г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 24.07.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 27.08.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 16.10.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 21.10.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 04.12.2015 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 08.01.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 20.01.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 22.02.2016 г.

Инф. за плащания по договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 12.03.2016 г.

Обявление за изпълнението на договор № 1662 от 07.05.2014г., публ. на 07.06.2016 г.

Затворена
13.01.2014 14.02.2014 17:00:00 24.02.2014 17:00:00 Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”. 130-172 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Отваряне на ценови оферти

Отваряне на ценови оферти

Договор № 1843/04.12.2014 г., публикуван на 19.12.2014 г.

Приложения № 1, 2 и 3 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Приложения № 4 и 5 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Приложения № 6 и 7 към Договор № 1843, публикувани на 19.12.2014 г.

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранции за участие, публикувана на 07.01.201

Информация за извършено плащане по Договор № 1843/04.12.2014 г., публикувана на 07.01.2015 г.

Плащане 01 по дог.1843 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1843 публикувано на 26.11.2015

Плащане 03 по дог.1843 публикувано на 08.04.2016

Затворена
03.01.2014 24.01.2014 17:00:00 31.01.2014 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-152 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на оферти

Отваряне на ценови оферти

Блокирана