Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.10.2014 26.05.2024 20:45:23 01.12.2014 17:00:00 „Реконструкция на защитно съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Струма до гр. Бобошево при ПК 175+34” 140-061 Решение за откриване на процедура

Решение за промяна

Протоколи № 1

Доклад за работата на Комисията

Решение за отстраняване на участниците и прекратяване на процедурата

Блокирана
06.10.2014 26.05.2024 20:45:23 26.05.2024 20:45:23 Доставка и разтоварване на технически метилов алкохол /метанол/. 140-130 Решение за откриване на процедура

Борсов договор № 733/05.11.2014 г. (БТГ № 1803/05.11.2014 г.). Публикуван на 01.12.2014 г.

Информация за изпълнението на договор. Публикувана на 29.01.2015г.

Информация за извършено плащане по договора. Публикувана на 29.01.2015г.

Затворена