Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
28.03.2014 20.04.2024 16:55:01 03.04.2014 10:00:00 Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на обект: “Изграждане на очистни съоръжения към Транзитен газопровод № 2 за Турция, Гърция и Македония – лупинг от с. Рупча до КС “Лозенец”: Подобект 1:Пускова камера на Очистно съоръжение в с. Рупч Плащане по Договор № 1672, публикувано на 10.02.2016 г.

Затворена
18.03.2014 20.05.2014 17:00:00 30.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод (ГТП) АИ-336-2-8, със заводски № 70833843081627 130-023 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 14:00 ч. на 08.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1761 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Затворена
07.03.2014 07.04.2014 17:00:00 17.04.2014 17:00:00 Обследване на сградите на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД и съставяне на технически паспорт 130-174 Документация

писмо

отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

Затворена
07.03.2014 13.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Ремонт на газотурбинен привод /ГТП/ Д336-2Т зав. № 70833831061405 130-163 Документация

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

Отваряне на ценови оферти в 10:00 ч. на 09.07.2014 г. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 05.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 06.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 14.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 11.09.2015 г.

Информация за изпълнението на договор № 1760 от 08.09.2014 г., публ. на 01.10.2015 г.

Затворена