Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.04.2014 08.05.2014 17:00:00 15.05.2014 17:00:00 Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток (MFL технология) или еквивалентна, на участък от газопреносната мрежа за транзитен пренос на „Булгартрансгаз” ЕАД, с външен диаметър DN 720 (28”), от ОС Пиперево – ОС 140-059 Документацията е публично достъпна от 30.04.2014 до 17 ч. на 08.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти на 27.05.2014 г. от 10.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 21.11.2014 г.

Информация за плащане по договор № 1706/20.06.2014г., публикувано на 26.03.2015 г.

Информация за приключен договор № 1706/20.06.2014г., публикувана на 01.04.2015г.

Затворена
30.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка на якостни ремонтни комплекти от композитни материали 140-030 Документация

Отваряне на ценови оферти на 07.07.2014 г. в 14.00 ч. в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД

Затворена
25.04.2014 16.05.2014 17:00:00 23.05.2014 17:00:00 Осигуряване на плажни чадъри и шезлонги за учебно възстановителен център (УВЦ) „Република”, к.к. „Чайка”, местност-1, гр.Варна 140-041 Документацията е публично достъпна от 25.04.2014 до 17:00 часа на 16.05.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Затворена
16.04.2014 19.05.2014 17:00:00 29.05.2014 17:00:00 Доставка на строителна и специализирана тежкотоварна техника за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 3 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование - Доставка на колесни багер–товарачи 4х4, прикачен роторен снегорин 130-165 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Отговор на поставен въпрос 2

Промяна на дата за отваряне на оферти

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 22.10.2014г

Договор № 1785 от 13.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 27.10.2014г.

Договор № 1788 от 15.10.2014г. по обособена позиция №2, публикуван на 27.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договор № 1785 от 13.10.2014г., публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Инф. за приключване на договор № 1788 от 15.10.2014г., публ. на 14.05.2015г.

Частично блокирана
16.04.2014 16.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 „Доставка на автомобили за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси; Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус със задвижване 4х4; 130-187 Документация

Отговор на въпрос 1

Отваряне на ценови оферти

Информация за датите и основанието за освоб. на гаранциите за участие на уч-те, публ. на 21.10.2014г

Договор № 1781 от 09.10.2014г. по обособена позиция №1, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1775 от 01.10.2014 г. по обособена позиция №2, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1776 от 01.10.2014 г. обособена позиция №3, публикуван на 21.10.2014г.

Договор № 1777 от 01.10.2014 г. обособена позиция №4, публикуван на 21.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1776, 1777 и 1781, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за приключване на договори № 1776 и 1777, публ. на 29.10.2014г.

Инф. за изв. плащания по договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Инф. за приключване на договори № 1775 и 1781, публ. на 02.02.2015г.

Затворена
14.04.2014 19.05.2014 17:00:00 26.05.2014 17:00:00 Доставка и внедряване на специализиран софтуер за „Диспечерско управление, хидравлична симулация и математически изчисления на техническия капацитет на всички входни и изходни точки на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-191 Документация

Отговор на поставен въпрос 1

Блокирана