На 10 декември 2020 г. се проведе онлайн кръгла маса, озаглавена „ВПГ в България: 2020 г. и отвъд“. Събитието се организира съвместно от посолството на САЩ в България и „Булгартрансгаз“ ЕАД в сътрудничество с Американската търговска камара в България. Сто и четиридесет участници от региона се присъединиха към онлайн кръглата маса, което е показателно за разширяването на сътрудничеството между заинтересованите страни на пазара на природен газ. Събитието включваше кратки презентации и техническа дискусия, насочена към улесняване на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и повишаване на сигурността на доставките за Балканския регион.