Дата

Номер Наименование
2024-04-18

Продажба на три броя газотурбинни двигатели (ГТД) НК-14СТ съставени от двигател и свободна турбина

      Обявление

      Решение

      Тръжна документация