Финализира се сделката за участие на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ на “Александруполис”. Дружеството бе вписано в книгата на акционерите на Газтрейд С.А като пълноправен акционер с

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение

18 ноември 2019 г. (ЛОНДОН и СОФИЯ) - Trayport Limited (Trayport), изцяло дъщерно дружество на TMX Group, и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, базиран в България оператор на пазар за борсови и двустранни договори за физически продукти и деривати, днес обявиха сключв

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

В сградата на Европейската комисия в Брюксел „Булгартрансгаз“ ЕАД представи междинните резултати от предпроектното проучване за газов хъб „Балкан“. По време на събитието директорът на „Вътрешен енергиен пазар“

Днес в 10.45 ч. в следствие на строителни дейности в района на новоизграждания участък на автомагистрала "Тракия" е нарушена херметичността на газопроводно отклонение за гр. Ямбол собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, поради което газоп

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТЕН ПРОДУКТ “ДЕН НАПРЕД” ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ПЕРИОДА 22-28.06.2021 Г.