За да получите достъп до информационната система на „Булгартрансгаз” ЕАД е необходимо да използвате предоставените Ви средства за оторизация (потребителско име и парола).

Средствата за оторизация са уникални за всеки Ползвател на газопреносната мрежа или Собственик на пряко присъединено към нея съоръжение, сключил договор с "Булгартрансгаз" ЕАД по реда на Общи условия за достъп до информационната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за предоставяне на оперативни данни за пренесени количества природен газ (завършени часови количества) и не могат да бъдат преотстъпвани.