В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните работи, които водят до планирани прекъсвания на твърдите услуги и прекъсваемия капацитет. Информацията за плановите ремонти съдържа описание на ремонтните дейности, тяхното времетраене и влиянието им върху твърдия и прекъсваем преносен капацитет.

Предварителна информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2022 г. - дата на публикуване 12 Ноември 2021 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2021 г. - актуализация 27 Април 2021 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2021 г. - актуализация 11 Декември 2020 г.

Предварителна информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2021 г. - дата на публикуване 16 Ноември 2020 г.