ПЛАНОВИ РЕМОНТИ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните работи, които водят до планирани прекъсвания на твърдите услуги и прекъсваемия капацитет. Информацията за плановите ремонти съдържа описание на ремонтните дейности, тяхното времетраене и влиянието им върху твърдия и прекъсваем преносен капацитет.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 12 Септември 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 22 Август 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 17 Юли 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 14 Юли 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 13 Юли 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 23 Юни 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - актуализация 13 Юни 2023

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2023 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2022

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 1 Август 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 16 Юли 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 19 Юни 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 22 Май 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 14 Май 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - актуализация 19 Март 2019 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2018 г.