„Булгартрансгаз” ЕАД участва със собствен щанд на изложението „Дни на проектите от общ интерес“ (3RD PCI Energy Days), което се проведе на 19 и 20 септември 2022 г. в гр. Брюксел, Белгия. Българският газопреносен оператор представи проектите от общ интерес, които изпълнява - разширението на подземното газово хранилище Чирен, Модернизация и рехабилитация на мрежата и междусистемната газова връзка България-Сърбия.

Щандът бе посетен лично от комисаря по енергетика Кадри Симсон и от генералния директор на Главна дирекция Енергетика Дите Юл-Йоргенсен. Те се запознаха с напредъка в изпълнението на проектите и потвърдиха важността им за гарантиране на енергийната сигурност и възможностите, които дават за диверсификация на източниците на природен газ за региона.