Уважаеми партньори,

В изпълнение на т. 8.5. от Споразумението за изпълнение на GRP, на 11 май 2020 г. ще се проведе месечен търг с физическа доставка за оставащите седем месеца на 2020 г., считано от м. юни 2020 г. Всеки от месечните продукти е в размер на 238 412 MWh/месец.

За нови участници, които не са се регистрирали към момента за участие в търговете по Програмата, регистрацията продължава до 7 май 2020 г. включително. За целта следва да попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от секция Продукти и услуги, GRP сегмент на www.balkangashub.bg. Регистрационната форма и придружаващите я документи следва да бъдат изпратени на имейл адрес: admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg.

Оригиналите на попълнената и подписана регистрационна форма и придружаващите я документи трябва да бъдат изпратени по възможност в деловодството на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД в запечатан плик с текст „Регистрационна форма за GRP“ до 8 май 2020 г. на адрес: ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ 66, София 1336, България, на вниманието на Симона Баракова.

След успешна регистрация „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД ще очаква подписано от допуснатите кандидати споразумение за участие (без необходимост от попълване на Приложение 2 – декларация), също по възможност до 8 май 2020 г., което можете да изтеглите от секция  Продукти и услуги, сегмент GRP на www.balkangashub.bg.

Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България за ограничаване разпространението на COVID-19, "Газов Хъб Балкан" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите документи, както и всички приложения и изискуеми документи, подписани и сканирани по електронна поща, на адрес admin@balkangashub.bg  с  копие до simona.barakova@balkangashub.bg. В тези случаи, документите в оригинал следва да бъдат предоставени на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД при първа възможност.

Лице за контакт:

Симона Баракова
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД
Имейл:  simona.barakova@balkangashub.bg
Тел: +359 2 939 6549, Мобилен тел: +359 884 070 084 

С уважение,

Екипът на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД