Уведомяваме всички настоящи и потенциални ползватели на ПГХ Чирен, че процедурата за разпределение на месечен неинтегриран твърд капацитетен продукт ще бъде проведена на 27.04.2023 г. на платформата за резервиране на капацитет RBP, с начален час 13:00 ч. и продължителност 2 часа. В рамките на процедурата ще бъдат предложени за разпределение капацитети за нагнетяване, добив и съхранение както следва:

Месец

брой
дни

Твърд капацитет за нагнетяване кWh/месец

Твърд  капацитет за нагнетяване кWh/ден

Капацитет за съхранеие
кWh/месец

Твърд капацитет за добив
кWh/месец

Твърд  капацитет за добив кWh/ден

Май

31

641 031 516

20 678 436

915 056 772

 

 

Юни

30

582 680 190

19 422 673

915 056 772

 

 

Юли

31

572 956 012

18 482 452

915 056 772

 

 

Август

31

633 940 886

20 449 706

915 056 772

 

 

Септември

30

626 438 970

20 881 299

915 056 772

 

 

Октомври (1-30)

30

646 800 000

21 560 000

915 056 772

 

 

Ноември (10-30)

21

 

 

915 056 772

356 937 639

16 997 030

Декември

31

 

 

915 056 772

41 937 000

1 352 806

Януари

31

 

 

915 056 772

19 700 500

635 500

Февруари

29

 

 

915 056 772

18 429 500

635 500

Март

31

 

 

915 056 772

24 025 000

775 000

Април (1-20)

20

 

 

915 056 772

10 856 000

542 800

 

Неинтегрираният твърд месечен капацитетен продукт за нагнетяване, добив ще се предлага в kWh/day, а месечният капацитет за съхранение в kWh/month. Методa на разпределение на капацитетните продукти е „pro-rata“.

След провеждането на първоначалнaта процедура за неинтегриран твърд месечен капацитетен продукт, останалият свободен капацитет ще се предлага на дневна база в рамките на текущия месец, а останалият свободен за следващ месец ще се предлага в рамките на следващите процедури за разпределение за неинтегриран твърд месечен капацитетен продукт нагнетяване, добив и съхранение.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за нагнетяване, добив и съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2023-2024 г. могат да се подават писмено на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.