Изпълнителният директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД г-н Валентин Николов, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД г-н Николай Павлов, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов и изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ АД г-жа Теодора Георгиев проведоха работна среща, на която обсъдиха развитието на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Участниците в срещата препотвърдиха значимостта на проекта за българската енергетика и икономика и се ангажираха да консолидират усилия за предприемане на конкретни стъпки за своевременното въвеждане в експлоатация на Газопровода IGB. След анализ и изготвяне на конкретни предложения те ще бъдат представени пред отговорните институции.