РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ЕТАП В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.

Съдържанието можете да видите в секция "Кариери".