„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране с решение по протокол УС No 554/14.09.2021 г. на Управителния съвет на дружеството за периода 01.10.2021 г. – 31.03.2022 г. е определена таксата за неутралност при балансиране в размер на 0,0049 лв./MWh без включен ДДС.