„Булгартрансгаз” ЕАД информира, че на основание чл. 26 от “Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране”, с решение по протокол УС No 649/12.09.2022 г. на Управителния съвет на дружеството, е определена таксата за неутралност при балансиране за периода 01.10.2022 г. – 31.03.2023 г. в размер на -0,1871 лв./MWh без включен ДДС.