17.04.2024 г.

 

Уважаеми дами и господа,

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на съоръжение за съхранение на природен газ и в съответствие с Правила за ползване на ПГХ Чирен, обявява търгове на за резервиране на месечни капацитетни продукти за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ Чирен за газова година 2024/2025.

Търговете ще се проведат в електронна среда на Платформата за резервиране на капацитети (RBP) на 25.04.2024 г. с начален час 10:00 ч., местно време (София) с тръжен алгоритъм с явно наддаване и периодично повишение на тръжната цена (механизъм Ascending clock в съответствие с дефинициите на Регламент (ЕС) 2017/459).

Търговете за съхранение (12 търга) за всички месеци от газовата година ще се проведат едновременно и паралелно с търговете за твърд месечен капацитетен продукт за нагнетяване (6 търга) и добив (6 търга) за всеки съответен период.

Свободните капацитети за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ Чирен, които ще се предлагат на търговете за месечни капацитетни продукти може да намерите тук.

За допълнителна информация:

e-mail: info@bulgartransgaz.bg

Венелин Фачиков  –  Директор дирекция „Търговски услуги“ (+359 885 21 49 44)