В изпълнение на изискванията на европейското и българското законодателство

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД и обединениe ДЗЗД "Ю ДЖИ ЕС ДРИЛИНГ ЧИРЕН“ подписаха договор

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по изграждане на терминала за втечнен природен газ край Александруполис

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира процедурите за проектиране, доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжения за разширението на ПГХ „Чирен"

Енергийният министър Росен Христов и изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов инспектираха дейностите по изграждане на интерконектора България-Сърбия (IBS)

Определена е таксата за неутралност при балансиране за периода 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г.

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

„Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да търси възможности за развитие на газопреносната мрежа