Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2009 11.01.2010 00:00:00 11.01.2010 17:00:00 Доставка на трансдюцери БТГ-24-00-3918     Покана

БТГ-24-00-3918     Покана

Затворена
23.12.2009 05.01.2010 00:00:00 25.01.2010 17:00:00 Доставка на магистрален кабел 090-169 Покана

Удължаване на срок

090-169 Покана

Удължаване на срок

Затворена
23.12.2009 20.01.2010 17:00:00 20.01.2010 17:00:00 Доставка на  уплътнителни смазки и кранов очистител 090-166 Покана

090-166 Покана

Затворена
14.12.2009 05.01.2010 17:00:00 05.01.2010 17:00:00 Доставка на филтри за разходомери 090-160 Покана

090-160 Покана

Затворена
10.12.2009 22.12.2009 17:00:00 22.12.2009 17:00:00 Сервизно поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации на системи в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД за срок от една годинa 090-172 Покана

090-172 Покана

Затворена
10.12.2009 28.12.2009 17:00:00 28.12.2009 17:00:00 Кадастрално заснемане на: Газоизмервателна станция "Костенец"; Линеен кран "Богданлия" и възел за измерване; Газоразпределителна станция „Казичене” и подобект Ултразвуково мерене на входящ газопровод  и съоръженията към тях и изпълне 090-159 Покана

090-159 Покана

Затворена
04.12.2009 08.12.2009 00:00:00 15.12.2009 17:00:00 Tърг с тайно наддаване, с два етапа на провеждане, с цел продажба на двадесет и девет броя употребявани автомобили, собственост на Дружеството. БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

БТГ-24-00-3798  Покана

За втори етап Покана

Затворена
04.12.2009 11.12.2009 17:00:00 11.12.2009 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) БТГ-24-00-3816  Покана

БТГ-24-00-3816  Покана

Затворена
04.12.2009 08.12.2009 17:00:00 08.12.2009 17:00:00 Изработване и доставка на рекламни материали за 2010г. 090-171 Покана

090-171 Покана

Затворена
03.12.2009 15.12.2009 17:00:00 15.12.2009 17:00:00 Извършване на профилактика на операционна система UNIX (Solaris 8.0) за SUN работна станция и две РС работни станции,  работещи под WINDOWS NT 2000 и WINDOWS XP 090-161 Покана

090-161 Покана

Затворена