Дата на обявяване Срок за получаване на документация за участие Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.11.2012 02.01.2013 17:00:00 09.01.2013 17:00:00 Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции:Обособена позиция № 1 с наименование –Регулираща, спирателна и предпазна арматура за природен газ. Обособена позиция № 2 с наиме Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отваряне на ценови оферти

120-053 Документация

Отговор на въпрос

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Затворена
28.11.2012 20.12.2012 17:00:00 27.12.2012 17:00:00 Доставка на очистни бутала и резервни части за тях, както и устройства за определяне местоположението им в газопровода Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Отваряне на ценови оферти

120-067 Документация

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение, публ. на 03.08.2015

Затворена
28.11.2012 07.12.2012 00:00:00 07.12.2012 17:00:00 Доставка на комуникационни уреди  120-184 Публична покана

120-184 Публична покана

Затворена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 17:00:00 Доставка на уреди за трасиране на кабели, локализиране на повреди и подземни комуникационни маркери 120-156 Публична покана

120-156 Публична покана

Затворена
23.11.2012 04.12.2012 00:00:00 04.12.2012 00:00:00 Доставка на автономни електрозахранващи устройства със соларни панели   120-116 Публична покана

120-116 Публична покана

Затворена
23.11.2012 03.12.2012 00:00:00 03.12.2012 17:00:00 Преоборудване на 4 броя компресорни цилиндри  120-168 Публична покана

120-168 Публична покана

Затворена
19.11.2012 27.11.2012 00:00:00 27.11.2012 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка 120-181 Публична покана

120-181 Публична покана

Затворена
15.11.2012 26.11.2012 00:00:00 26.11.2012 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на финансовите отчети на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2012г. 120-180 Публична покана

120-180 Публична покана

Затворена
06.11.2012 23.11.2012 17:00:00 30.11.2012 17:00:00 Доставка на преносими компютри  Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Отваряне на ценови оферти

120-112 Документация

Затворена
06.11.2012 27.11.2012 17:00:00 04.12.2012 17:00:00 Изработка и доставка на специално, защитно и предпазно облекло за служители на "Булгартрансгаз" ЕАД  Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Отваряне на ценови оферти

120-171 Документация

Отговор на въпрос

Затворена
01.11.2012 12.11.2012 00:00:00 12.11.2012 17:00:00 Доставка на офис техника и оборудване 120-143 Публична покана

120-143 Публична покана

Затворена